Postavy

SASORI                                               DEIDARA                                                ITACHI

                               

                       

NARUTO                                             SAKURA                                                 SASUKE

                                

 

KAKASHI                                             SHIKAMA RU                                           OROCHIMARU

                         

          

GAARA                                                 TEMARI                                                 KANKURO

                           

 

CHOUJI